Tin tức

Tin tức

Định hướng phát triển của công ty: 

Định hướng phát triển của công ty:  Giữ vững và ngày càng tăng tốc độ phát triển trên mọi chỉ tiêu: doanh số, thị phần, nhân lực, giá trị thương hiệu, số lượng sản phẩm độc đáo (thiết kế tua trọn gói, tua theo yêu cầu, cung cấp dịch vụ đơn lẻ như: bán vé máy bay, vé tàu, phòng khách sạn, dịch vụ vận chuyển khác...) 

17 Aug 2022

Bảo ngân Travel

Đội ngũ của chúng tôi

Đội ngũ của chúng tôi: Đội ngũ nhân viên văn phòng, điều hành tua, hướng dẫn viên của chúng tôi đều tự tin thông thạo ít nhất hai ngôn ngữ tiếng Việt và tiếng Anh. Đã từng làm việc trong các Công ty Lữ hành

17 Aug 2022

Bảo ngân Travel

BẢO NGÂN TRAVEL

CÔNG TY TNHH BẢO NGÂN TRAVEL

17 Aug 2022

Bảo ngân Travel

CÔNG TY TNHH BẢO NGÂN TRAVEL

Khách hàng là giá trị cơ bản của bất kỳ doanh nghiệp nào, là lý do duy nhất để doanh nghiệp tồn tại và phát triển. Chính sách “khách hàng là trung tâm” như kim chỉ nam soi đường cho mọi hoạt động của doanh nghiệp.

17 Aug 2022

Bảo ngân Travel

Zalo
Zalo
Hotline